Raport_2010_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › Skład Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Skład Zarządu

Dariusz Jacek Krawiec

Dariusz Jacek Krawiec

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego z dniem 18 września 2008 r. Od 7 czerwca 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN. Ma 43 lata, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W latach 1992–1997 był zatrudniony w Banku PEKAO SA, Ernst & Young SA oraz w PriceWaterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. odpowiedzialny był za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc Londyn.

W kolejnych latach 1998–2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal SA. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action SA. Przewodniczył radom nadzorczym następujących firm: Huty Aluminium „Konin” SA, Metalexfrance SA Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com SA oraz był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Impexmetal SA, Elektrim SA, PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex SA, Elektrim Volt SA oraz PTE AIG.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel SA.

 

Slawomir Jedrzejczyk

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN w dniu 7 czerwca 2008 r., a w dniu 23 września 2008 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Ma 42 lata, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. W 1997 r. ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Londynie uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.

W latach 1992–1997 pracował w takich firmach jak: Telebud, ASEA Brown Boveri, PriceWaterhouse Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Impexmetal SA. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych Spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W latach 2002–2003 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ORFE SA oraz Członka Zarządu Cefarm Śląski SA. W kolejnych latach (2003–2005) był Dyrektorem Pionu Kontrolingu Grupy Telekomunikacja Polska.Od 2005 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego TPEmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunikacja Polska.

Obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s., Członka Rady Nadzorczej Polkomtel SA oraz Członka Zarządu AB ORLEN Lietuva.

 

Wojciech Kotlarek

Wojciech Kotlarek

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 49 lat, jest absolwentem Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1997–2002 ukończył podyplomowe studium w Szkole Głównej Handlowej: „Zarządzanie Projektami” oraz podyplomowe studium „Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem”.

W okresie 1988–1999 zajmował kierownicze stanowiska w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, w Dora Sp. j.v. oraz Neste Polska Sp. z o.o. Od 1999 r. do 2006 r. związany był z PKN ORLEN zajmując stanowisko Dyrektora Regionalnego Biura Handlu Hurtowego. W kolejnych latach (2006–2008) pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w spółce Petrolot.

Obecnie przewodniczy radom nadzorczym następujących spółek: IKS „Solino” SA, ORLEN Transport SA.

 

Krystian Pater

Krystian Pater

Członek Zarządu ds. Rafinerii

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 15 marca 2007 r. Ma 46 lat, jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończył podyplomowe studium „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), „Zarządzanie i Marketing” w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 r.), „Zarządzanie dla Sektora Naftowego” (1998 r.) i „Zarządzanie Wartością Firmy” (2001–2002) w szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.

Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Ponadto pełni funkcje: Wiceprezesa Zarządu SITPNiG, Członka Zarządu EUROPIA, CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

 

Marek Serafin

Marek Serafin

Członek Zarządu ds. Petrochemii

Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 41 lat, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia MBA prowadzone przez London Business School w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W latach 1994–1998 zajmował stanowisko Konsultant – Doświadczony Senior w Arthur Andersen, następnie od 1998 r. do 1999 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Planowania Operacyjnego w Kompanii Piwowarskiej SA. W latach 1999-2002 związany z Grupą Impexmetal SA najpierw jako Dyrektor Operacyjny w Hucie Aluminium „Konin” SA następnie Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Huty „Zawiercie” SA. Od 2002 r. zajmował stanowisko General Manager Grupy ArcelorMittal, równocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa oraz Prezesa Zarządu Silscrap Sp. z o.o.

Obecnie pełni funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANWIL SA i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Unipetrol a.s.


Skład Zarządu PKN ORLEN na 31 maja 2011 roku.


Marki Grupy ORLEN