Raport_2010_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Maciej Mataczynski

po wyjątkowo trudnym okresie dekoniunktury gospodarczej rok 2010 przyniósł uspokojenie oraz rosnącą stabilizację rynku. Dzięki przemyślanej strategii działania PKN ORLEN udało się w pełni wykorzystać szansę związaną z poprawą otoczenia makroekonomicznego. Konsekwencja we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych zaowocowała wypracowaniem najwyższego od pięciu lat wyniku finansowego i znaczącym wzmocnieniem pozycji Koncernu. Potwierdziło to słuszność przyjętego i systematycznie wdrażanego planu rozwoju Firmy.

W 2010 roku zakończył się pierwszy etap opracowanej dwa lata wcześniej strategii. Osiągnięte w tym czasie wyniki znacznie przekroczyły oczekiwania rynku i pozwoliły na poprawę płynności finansowej spółki. Zysk operacyjny za ubiegły rok wyniósł 3,1 mld zł, natomiast zysk netto - 2,5 mld zł. Koncern osiągnął także rekordowe łączne wolumeny sprzedaży, które po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 34 mln ton. Widoczne zmniejszenie zadłużenia wpłynęło na wzrost zaufania inwestorów i akcjonariuszy oraz wzmocnienie pozycji PKN ORLEN.

Kontynuowano działania przygotowujące Koncern do procesów dezinwestycji zaplanowanych w długoterminowej strategii rozwoju Koncernu. Transakcje te pozwolą na uzyskanie docelowej struktury własnościowej Grupy Kapitałowej ORLEN. Warto jednak zaznaczyć, że znacząca poprawa kondycji finansowej Koncernu i - w konsekwencji - możliwość finansowania inwestycji rozwojowych ze środków bieżących sprawia, iż dezinwestycje będą mogły zostać przeprowadzone w dogodnym dla Firmy momencie, wtedy gdy sprzyjająca sytuacja rynkowa pozwoli na osiągnięcie przez Koncern jak najwyższych korzyści kapitałowych.

PKN ORLEN niezmiennie rozwijał się na rynkach zagranicznych, między innymi w Niemczech, gdzie w 2010 roku - w ramach zapisanego w strategii planu akwizycji - poszerzył sieć stacji paliwowych o 56 obiektów. Dzięki zakończeniu postępowania w sądzie arbitrażowym pomiędzy Agrofert Holding a PKN ORLEN wzmocniła się pozycja spółki Unipetrol na rynku czeskim i wzrosło zaufanie inwestorów do firmy, skutkując znaczącym wzrostem kursu giełdowego.

W 2010 roku prowadzono także analizy, które pozwolą na przygotowanie strategii działań na rzecz inwestycji na Litwie.

Podejmowane w minionym roku działania koncentrowały się na rozwoju nowych inwestycji i poszerzaniu kompetencji Spółki będących podstawą wdrażania drugiego etapu strategii, zakładającego rozwój w kierunku koncernu multi-utility. We wszystkich posiadanych koncesjach na poszukiwanie surowca prowadzone były zgodnie z planem liczne badania techniczne i strategiczne oraz analizy, które pozwolą na dalszy rozwój działalności w tym segmencie. Coraz bardziej zaawansowane były też prace nad rozwojem segmentu energetycznego, między innymi w kolejny etap realizacji weszła budowa elektrowni gazowej we Włocławku.

W 2010 roku wdrażano również strategię rozwoju kluczowych aktywów produkcyjnych. Warto zauważyć, że był to rok przełomowy pod względem przeprowadzonych inwestycji technologicznych, zarówno w obszarze petrochemicznym, jak i w zakresie rozwoju segmentu energetycznego. Pozwolą one na unowocześnienie procesów produkcji, zwiększenie efektywności wykorzystania benzyn oraz poszerzenie koszyka produktów petrochemicznych. Zrealizowane projekty są początkiem serii inwestycji o charakterze proekologicznym, wpisanym w strategię rozwoju Koncernu.

PKN ORLEN zrealizował w minionym roku liczne projekty wizerunkowe, związane z ważnymi dla Polski i jej gospodarki kwestiami, inicjował debatę na istotne tematy ekonomiczne, wspierał rozwój polskiego sportu oraz polskich sportowców na arenie międzynarodowej. Działania Koncernu zostały docenione i nagrodzone, zarówno przez ekspertów, jak i opinię publiczną.

Mam nadzieję, że najbliższy rok będzie dla PKN ORLEN okresem dalszego umacniania pozycji rynkowej i poprawy kondycji finansowej Spółki. Jestem przekonany, że wytrwałe dążenie do realizacji założonych celów pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie sytuacji makroekonomicznej i przyczyni się do intensywnego rozwoju Koncernu.

Maciej Mataczyński

podpis_chairman_of_supervisory_board.JPG

Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN
 


Marki Grupy ORLEN