Raport_2010_PL_petrochemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Petrochemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Petrochemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i sprawnej sieci dystrybucji segment petrochemiczny Grupy ORLEN plasuje się wśród najsilniejszych tego typu podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2010 roku tworzyły go wybrane instalacje Zakładu Petrochemicznego w Płocku, Basell Orlen Polyolefins oraz jednostki biznesowe Grupy Unipetrol. Koncern jest jedynym producentem olefin, poliolefin oraz większości petrochemikaliów w Polsce i w Czechach.
 

Petrochemikalia

W 2010 roku nastąpiła poprawa sytuacji rynkowej, która miała wpływ na ceny produktów petrochemicznych, głównie olefin. W pierwszej połowie roku odnotowywano ich systematyczny wzrost. Było to skutkiem braku równowagi na rynku – popyt znacznie przewyższał podaż. Efekt ten nasilił się w związku z dużą liczbą remontów instalacji zaplanowanych na ten okres przez europejskich producentów. Trzeci kwartał przyniósł stabilizację sytuacji na rynku i obniżki cen. Natomiast czwarty kwartał − rosnące ceny surowców i petrochemikaliów.

Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2009-2010 (w tys. ton)

    2009     2010  
  Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Polietylen 171 286 457 181 288 469
Polipropylen 168 214 382 165 242 407
Etylen 174 87 261 187 212 299
Propylen 178 36 214 170 43 213
Toluen 71 3 74 34 3 37
Benzen 81 182 263 71 211 282
Ortoksylen 20 0 20 6 0 6
Aceton 21 0 21 23 0 23
Butadien 57 0 57 63 30 93
Glikol 68 2 70 64 1 65
Tlenek etylenu 18 0 18 18 0 18
Fenol 34 0 34 35 0 35
Tworzywa sztuczne 389 13 402 324 12 336
Nawozy sztuczne 1 075 1 1 076 1 170 0 1 170
Pozostałe 545 925 1 470 437 843 1 280
Razem petrochemiczne 3 070 1 749 2 848 2 948 1 785 4 733

Na niższą sprzedaż w 2010 roku − w porównaniu z rokiem poprzednim − miało wpływ ograniczenie wytwarzania niektórych produktów. Przyczyną tej sytuacji był planowany postój technologiczny instalacji Olefin w Płocku, problemy technologiczne u jednego z głównych odbiorców etylenu z Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz optymalizacja pracy instalacji powiązanych w łańcuchu produkcyjnym.
 

Polskie i czeskie zakłady Grupy ORLEN wyprodukowały ponad 956 tys. ton etylenu. Oznacza to blisko 3-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2009. Produkcja propylenu w omawianym okresie osiągnęła poziom 577 tys. ton i była o ok. 0,3% wyższa od uzyskanej rok wcześniej.

Tworzywa sztuczne

Wielkość produkcji polipropylenu w 2010 roku wyniosła 568 tys. ton i była wyższa o 6% od wielkości, uzyskanych w 2009 roku. Grupa ORLEN wyprodukowała w 2010 roku o 6% więcej poliolefin niż w roku 2009. W omawianym okresie produkcja polietylenu na instalacjach w Polsce i Czechach ukształtowała się na poziomie 642 tys. ton, a więc była o 6% większa niż w 2009 roku.

Inwestycje

Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w 2010 roku było zakończenie technicznego etapu budowy kompleksu produkcji PX (paraksylenu) i PTA (kwasu tereftalowego) we Włocławku. Rozruch technologiczny obydwu instalacji przewidziany jest na pierwszą połowę 2011 roku.

Roczne zdolności produkcyjne instalacji PX w Płocku, wytwarzającej surowiec do produkcji kwasu tereftalowego, wynoszą 400 tys. ton. Przewidywany termin rozpoczęcia ciągłej produkcji na instalacji PX to drugi kwartał 2011 roku.

Natomiast roczne zdolności produkcyjne instalacji PTA, usytuowanej na terenie przyległym do zakładów ANWIL we Włocławku, wynoszą 600 tys. ton kwasu. Przewidywany termin rozpoczęcia ciągłej produkcji na instalacji PTA to drugi kwartału 2011 r.

W pozostałych spółkach petrochemicznych Grupy ORLEN realizowano programy modernizacji istniejącej infrastruktury, projekty obligatoryjne i rozwojowe. Zakończona została m.in. budowa instalacji Butadienu 120 tys. ton w Unipetrolu w Czechach oraz budowa instalacji Tlenowni i doprowadzenie mediów do Wytwórni PTA w zakładach ANWIL we Włocławku.


Marki Grupy ORLEN