Raport_2008_PL_petrochemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Petrochemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Petrochemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


W 2008 r. segment petrochemiczny Grupy ORLEN tworzyły wybrane instalacje Zakładu Produkcji Petrochemicznej w Płocku oraz spółki: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i Unipetrol RPA. Jesteśmy jedynym producentem olefin, poliolefin oraz większości petrochemikaliów w Polsce oraz Czechach. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i sprawnej sieci dystrybucji plasujemy się wśród najsilniejszych graczy rynkowych w tej części Europy.

Petrochemikalia

Pierwsze trzy kwartały 2008 r. charakteryzowały się stosunkowo wysokim i stabilnym popytem na produkty petrochemiczne przy bardzo wysokich cenach na rynkach europejskich. W ostatnich trzech miesiącach 2008 r. odnotowaliśmy znaczne pogorszenie koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym i budownictwie, co w konsekwencji spowodowało dramatyczne załamanie na krajowym rynku wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych. Notowania produktów petrochemicznych w krótkim okresie wykazywały rekordowe spadki cen – nawet do 60%, a ograniczenia w przetwórstwie petrochemikaliów (wskutek redukcji obciążeń instalacji lub ich czasowego wyłączania) nie pozostały bez wpływu na wielkość sprzedaży w IV kwartale, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym.

W polskich i czeskich zakładach Grupy ORLEN wyprodukowaliśmy prawie 1 005 tys. ton etylenu uzyskując ok. 3-procentowy spadek w porównaniu z 2007 r. Produkcja propylenu w omawianym okresie osiągnęła poziom 595 tys ton i była o ok. 4% mniejsza od wielkości uzyskanej rok wcześniej. Ograniczenie produkcji dwóch podstawowych produktów petrochemicznych było głównie efektem planowego postoju Wytwórni Olefin II w Płocku oraz pozostałych instalacji powiązanych w łańcuchu produkcyjnym. Ponadto zarówno w Polsce, jak i Czechach z końcem IV kwartału 2008 r. odnotowaliśmy wyraźne symptomy kryzysu objawiające się pogorszeniem koniunktury na rynku wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, co w konsekwencji przełożyło się na niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Tworzywa sztuczne

Całkowity wolumen poliolefin wyprodukowany w 2008 r. przez Grupę ORLEN okazał się nieznacznie niższy od wielkości z 2007 r. W omawianym okresie produkcję polietylenu na instalacjach w Polsce i Czechach utrzymaliśmy na poziomie 644 tys. ton, tj. o 2,4% mniejszym niż w 2007 r. Wielkość produkcji polipropylenu w 2008 r. wyniosła ponad 545 tys. ton i była o ok. 3,7% mniejsza od wielkości, jakie uzyskaliśmy w Grupie ORLEN w 2007 r.

Inwestycje

W 2008 r. wszystkie remonty instalacji petrochemicznych w Płocku wykonaliśmy zgodnie z harmonogramem i budżetem. Najważniejszym realizowanym projektem była kontynuacja budowy instalacji PX (produkcja paraksylenu) oraz PTA (produkcja kwasu tereftalowego) rozpoczętej w 2007 r.

Stan realizacji kontraktu dla instalacji PX na koniec 2008 r. wyniósł 71,6%, z czego zaawansowanie projektu obejmującego projekty bazowe, techniczne, dostawy i budowę wyniosło 98,3% na planowane 99,5%. Uruchomienie w Płocku instalacji produkującej surowiec do produkcji kwasu tereftalowego planowane jest na 2010 r. Roczne zdolności instalacji zaprojektowano na 400 tys. ton.

Zaawansowanie instalacji podstawowej PTA na koniec 2008 r. wyprzedzało harmonogram kontraktowy i wynosiło 40,5% na planowane 38,2%. Zaawansowanie robót wyniosło 10,73% na 9,0%, w tym dla branży budowlanej 39,3% na planowane 23%. Instalacja o zdolnościach produkcyjnych 600 tys. ton kwasu rocznie zostanie uruchomiona w 2010 r. na terenie zakładów ANWIL SA.

W zakładach w Czechach kontynuowaliśmy projekt zwiększania wydajności instalacji polipropylenu. Planujemy, że w połowie 2009 r. jednostka osiągnie zdolność produkcyjną 285 tys. ton rocznie. Realizowaliśmy także prace na instalacji destylacji ekstrakcyjnej benzenu, która zwiększy wydajność produktu w I kwartale 2009 r. o 20% w porównaniu z 2008 r.

Strategia

W ogłoszonej w listopadzie 2008 r. strategii na lata 2009–2013 położyliśmy duży nacisk na funkcjonowanie Koncernu w warunkach kryzysu światowego. Zweryfikowaliśmy wiele planów inwestycyjnych, jak również postawiliśmy na poprawę efektywności operacyjnej i komercyjnej oraz koncentrację na najbardziej zyskownych produktach, oferujących dodatkowe możliwość synergii z segmentem rafineryjnym szczególnie w obszarze dodatkowych źródeł aromatów.


Marki Grupy ORLEN