Raport_2008_PL_oleje
Teraz jesteś w: Strona główna › Oleje
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Oleje

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


W 2008 r. segment olejowy Grupy ORLEN stanowiły spółki ORLEN Oil Sp. z o.o z siedzibą w Polsce oraz Paramo a.s. w Czechach.

Wielkość produkcji całego segmentu olejowego w 2008 r. w Grupie ORLEN wyniosła nieco ponad 536,3 tys. ton i była większa w porównaniu z 2007 r. [1] o około 9,4%. Produkcja olejów bazowych i środków smarnych wyniosła około 282,4 tys. ton, co stanowi wzrost o ponad 15 tys. ton w porównaniu z 2007 rokiem.

Uzysk pozostałych produktów, takich jak płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe, oraz produktów ubocznych (w tym m.in. ekstraktów, gaczy i plastyfikatorów) wyniósł 253,8 tys. ton, stanowiąc około 50% całego segmentu olejowego Grupy ORLEN.

Głównym powodem wzrostu wolumenu produkcji w 2008 r. w porównaniu z 2007 r. była dobra koniunktura panująca na rynku.

Wielkość sprzedaży segmentu olejowego Grupy ORLEN w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Dynamika
Środki smarne i oleje bazowe 230 356 229 642 -0,31%
Pozostałe produkty 186 862 208 624 11,65%
Razem 417 218 438 266 5,04%

Wielkość sprzedaży ORLEN Oil Sp. z o.o. w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Dynamika
Środki smarne i oleje bazowe 150 829 157 463 4,40%
Pozostałe produkty 176 896 198 065 11,97%
Razem 327 725 355 518 8,48%

Wielkość sprzedaży Paramo a.s. w latach 2007–2008 (tony) 

  2007 2008 Dynamika
Środki smarne i oleje bazowe i procesowe 79 527 72 189 -9,23%
Pozostałe produkty 9 966 10 559 5,95%
Razem 89 493 82 748 -7,54%

[1] Dane o wielkości produkcji za 2007 r. podane w Raporcie Rocznym za 2007 r. nie zawierały zużycia baz olejowych do produkcji środków smarnych. W 2008 r. zrezygnowano z netowania tej pozycji, wychodząc z założenia, że suma wolumenów lepiej oddaje wysiłek produkcyjny segmentu.


Marki Grupy ORLEN