Raport_2010_PL_logistyka
Teraz jesteś w: Strona główna › Logistyka
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Logistyka

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


Sprawna infrastruktura logistyczna to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego oraz podstawa konkurencyjności na rynku paliw. Grupa ORLEN, dążąc do maksymalizacji efektywności i płynności przesyłu i magazynowania surowców, wykorzystuje następujące elementy infrastruktury: terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieć przesyłowych rurociągów surowcowo - produktowych oraz transport samochodowy i kolejowy.

 

Do najistotniejszych spółek działających w obszarze logistyki należą: ORLEN Koltrans, ORLEN Transport (Polska), Unipetrol Doprava i Unipetrol Petrotrans (Czechy).

W 2010 roku – zgodnie z przyjętymi założeniami – wdrożone zostały ważne rozwiązania systemowe w obszarze logistyki, które przyniosły oczekiwany wzrost efektywności kosztowej. Najistotniejszymi działaniami w tym zakresie były:

  • zamknięcie ostatniego etapu restrukturyzacji obszaru logistyki – znaczna optymalizacja zatrudnienia oraz zwiększenie automatyzacji procesów w terminalach paliw,
  • zakończenie budowy 105-kilometrowego rurociągu do przesyłu produktów paliwowych Ostrów Wielkopolski-Wrocław,
  • dostosowanie rezerw obowiązkowych do założeń nowych uregulowań prawnych w zakresie wielkości i struktury zapasów,
  • zamknięcie projektu „Samoobsługa", którego celem było znaczące zwiększenie automatyzacji obsługi operacji handlowych w terminalach paliw,
  • rozpoczęcie wdrożenia systemu IT służącego do planowania dostaw paliw na stacje, którego celem jest poprawa wskaźników efektywności logistyki drogowej.

Marki Grupy ORLEN