Raport_2010_PL_kim_jestesmy
Teraz jesteś w: Strona główna › Kim jesteśmy
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Kim jesteśmy

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


PKN ORLEN jest liderem branży naftowej w regionie, wiodącym producentem i dystrybutorem produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Główną działalnością Koncernu jest przerób ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Firma zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, wśród których kompleks rafineryjno-petrochemiczny zlokalizowany w Płocku (Polska) zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie.

PKN ORLEN posiada największą w Europie Centralnej sieć liczącą 2 601 stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Zapleczem sieci detalicznej jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Na koniec 2010 roku w Grupie ORLEN zatrudnionych było 22 040* osób, z czego w PKN ORLEN - 4 513, w Grupie Unipetrol - 4 250, w Grupie ORLEN Lietuva – 2 696, a w ORLEN Deutschland – 126 osób.

Nasza misja
Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając o środowisko naturalne.

Credo
Zawsze, gdy nas potrzebujesz.

*W tym kontekście Grupa ORLEN oznacza Spółkę oraz jej podmioty zależne objęte konsolidacją


Marki Grupy ORLEN