Raport_2010_PL_hurt
Teraz jesteś w: Strona główna › Hurt
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Hurt

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


W skład obszaru hurtowego Grupy ORLEN wchodzą jednostki zajmujące się sprzedażą produktów rafineryjnych oraz LPG i JET na terenie Polski, a także spółki zagraniczne: Unipetrol Slovensko, Unipetrol RPA i Paramo (Czechy) oraz ORLEN Lietuva (Litwa).

 

W 2010 r. Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż paliw i produktów pozapaliwowych* na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy, a także drogą morską głównie na rynek amerykański.

Grupa ORLEN – paliwa

Grupa ORLEN odnotowała w 2010 roku 1-proc. wzrost (tj. o 117 tys. ton) sprzedanych paliw w porównaniu z rokiem poprzednim. Oleje napędowe, których sprzedaż w porównaniu z rokiem 2009 wzrosła o ok. 3%, stanowiły ponad połowę oferowanych przez Koncern paliw.

Sprzedaż paliwa lotniczego JET wyniosła w 2010 roku ponad 0,76 mln ton i była o 3% wyższa niż w roku ubiegłym.

Paliwa Grupy ORLEN znajdowały nabywców na rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Kraje Bałtyckie), ale także m.in. w: Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Ukrainie.

Wielkość sprzedaży paliw Grupy ORLEN na rynkach macierzystych (w tys. ton)

    2009       2010    
  Polska Czechy Litwa Razem Polska Czechy Litwa Razem
Benzyny 1 737 660 2804 5 201 1 551 632 2 783 4 966
ON 4 055 1 421 2 676 8 152 4 027 1 483 2 909 8 419
LOO 806 46 2 854 792 54 1 847
Jet 437 74 227 738 431 86 246 763
LPG 230 64 131 425 297 86 109 492
Asfalty 765 238 110 1 113 721 255 113 1 089
Oleje 102 32 0 134 85 43 0 128
COO 939 95 1 464 2 498 1 166 144 1 559 2 869
Pozostałe 2 809 94 74 2 977 2 652 106 88 2 846
Razem 11 880 2 724 7 488 22 092 11 722 2 889 7 808 22 419


Grupa ORLEN – inne produkty rafineryjne

W 2010 roku całkowita sprzedaż hurtowa innych produktów rafineryjnych w Grupie ORLEN wyniosła 3 582 tys. ton. Był to wynik o 4% wyższy od osiągniętego w 2009 roku.

Wielkość sprzedaży innych produktów rafineryjnych Grupy ORLEN w latach 2009-2010 (w tys. ton)

    2009       2010    
  Polska Czechy Litwa Razem Polska Czechy Litwa Razem
Asfalty 765 238 110 1113 721 255 113 1089
Oleje 102 32 0 134 85 43 0 128
Ciężki olej opałowy 939 95 1464 2498 1166 144 1559 2869
Pozostałe 2809 94 74 2977 2653 105 88 2846
Razem 4615 459 1648 6722 4625 547 1760 6932


*Informacje dotyczące sprzedaży produktów petrochemicznych znajdują się w rozdziale Petrochemia

 


Marki Grupy ORLEN